خرید املاک در آمل

1
شهرک سبحان , محدوده درویش خیل