خرید املاک در شهرک توحید بابل

دو خوابه / طبقه سوم
خیابان کمربندی غربی دو خوابه / طبقه دوم
خیابان توحید24 سه خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه دوم
محوطه تندست سه خوابه / طبقه پنجم
دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه اول