خرید املاک در شهرک بهشتی همدان

بلوار مطهری ورودی جدید شهرک بهشتی ساختمان جدید سه خوابه / طبقه ششم
بلوار مطهری ورودی جدید شهرک بهشتی سه خوابه / طبقه پنجم
ورودی جدید شهرک بهشتی ساختمان های آباد گران دو خوابه / طبقه سوم
ورودی جدید شهرک بهشتی ساختمان های آباد گران دو خوابه / طبقه پنجم
سه خوابه
بلوار احرار , مدیریت طبقه دوم

⬅️نوع درخواست : فروش 📌کد : ۲۷۵ 🏠نوع ملک : آپارتمان 🌏مکان : همدان 📬آدرس : خ مدیریت 🚪کاربری : مسکونی 🔢متراژ واحد : ۷۶ متر 📆 ش...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4214 📌منطقه: بهشتی 📏متراژ: 79 💰قیمت کل: 336 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و400هزار تومان 📦امکانات: 8طبقه 18واحد، طب...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4138 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 85 💰قیمت کل: 365میلیون و 500 هزار تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و300هزار تومان 📦امکانات: 6...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4831 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 85 💰قیمت کل: 280 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 3 میلیون و 300 هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 21...

دو خوابه / طبقه هفتم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4125 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 74 💰قیمت کل: 250میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 3 میلیون و 370هزار تومان 📦امکانات: 7طبقه 21وا...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4119 📌منطقه: بهشتی 📏متراژ: 85 💰قیمت کل: 348میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4 میلیون و 100هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 12واحد، ط...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4103 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 86 💰قیمت کل: 301 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 3میلیون و500هزار تومان 📦امکانات: طبقه چهارم،...

دو خوابه / طبقه ششم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4074 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 83 💰قیمت کل: 332 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4 میلیون تومان 📦امکانات: 6طبقه 12واحد، طبقه...

طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4056 📌منطقه: بهشتی 📏متراژ: 82 💰قیمت کل:307 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 3میلیون و750 هزار تومان 📦امکانات: 7طبقه21واحد، طبق...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4000 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 98 💰قیمت کل: 441میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4 میلیون و 500 هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 15و...