خرید املاک در شهرک بهزاد بابل

خیابان فارابی 16 دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه / طبقه دوم