خرید املاک در بابل

شهرک بهزاد , خیابان فارابی 16 طبقه دوم
شهرک بهزاد طبقه دوم