خرید املاک در شهرک بسیجیان آمل

1
بلوار مطهری دو خوابه / طبقه سوم
1
بلوار مطهری یک خوابه / طبقه چهارم
بلوار مطهری دو خوابه / طبقه اول