خرید املاک در آمل

1
شهرک بسیجیان , بلوار مطهری طبقه چهارم
شهرک بسیجیان , بلوار مطهری طبقه اول