خرید املاک در شهرک بسیجیان آمل

بلوار مطهری دو خوابه / طبقه سوم
بلوار مطهری یک خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی:541 سند ازاد

بلوار مطهری دو خوابه / طبقه اول

دارای 15 میلیون وا قیمت با وام 87 میلیون کد آگهی:366