خرید املاک در ساری

شهرک امام حسین , محدوده جاده کمربندی
1
شهرک امام حسین , محدوده کمربندی غربی طبقه اول