خرید املاک در شهرک الغدیر کرمان

دو خوابه / طبقه پنجم

لازم به ذکر است این واحد پارکینگ از محوطه استفاده میشود.

سه خوابه

طول بر : 16 عرض گذر : 12

دو خوابه
دو خوابه / طبقه پنجم

واحد به صورت خام تحویل داده میشود.

دو خوابه / طبقه چهارم

واحد بصورت خام تحویل میگردد.

دو خوابه / طبقه اول
چهار خوابه
دو خوابه / طبقه سوم

پارکینگ محوطه مجتمع میباشد. در حد عالی واحد باز سازی شده پکیج ایتالیایی تصفیه آب آلمانی لوستر پرده کاغذ دیواری درجه یک (کره ای)

طول بر : 9.85 عرض گذر : 8 ابعاد: 9.85*20

دو کله ابعاد: 14.20*10 پروانه 100 متر تجاری 235 متر مسکونی طول بر : 10 عرض گذر : 30

طول بر : 12 عرض گذر : 40 1355متر پروانه ساخت در 6 طبقه ویک واحد تجاری پارکینگ تامین و مزاحم نیستند ابعاد 12*22

طول بر : 6 عرض گذر : 30 متر

سه خوابه
دو خوابه / طبقه پنجم

لازم به ذکر است سند دفترچه میباشد.