خرید املاک در شهابی ساری

خیابان 15خرداد طبقه پنجم
طبقه سوم
طبقه اول
دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه سوم
چهار خوابه
دو خوابه / طبقه چهارم
طبقه اول
دو خوابه / طبقه چهارم