خرید املاک در ششصد دستگاه همدان

ششصددستگاه _ کد 5909 دو خوابه / طبقه دوم

کد 5909

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:225 🔴آپارتمان فروشی:ششصددستگاه 🔴متراژ:۱۰۶ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه: ۲ 🔴متری:۱۵میلیون و۸۰۰هزار 🔴کل قیمت:۱میلیا...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:218 🔴آپارتمان فروشی:ششصددستگاه 🔴متراژ:۱۱۰ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه: ۲ 🔴متری:۱۳میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۳۰۰می...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:222 🔴آپارتمان فروشی:ششصددستگاه 🔴متراژ:۸۸ 🔴سال ساخت:۹۱ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه: ۲ 🔴متری:۱۳میلیون و۸۰۰هزار 🔴کل قیمت:۱میلیار...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:218 🔴آپارتمان فروشی:ششصددستگاه 🔴متراژ:۱۱۰ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه: ۲ 🔴متری:۱۳میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۳۰۰می...

دو خوابه

🏡کد:1040 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی: ششصددستگاه 🔵متراژ:۹۳ 🔵زیربنا:۸۵ 🔵چندطبقه:۲ 🔵موقعیت:جنوبی 🔵برملک:۶/۲۰ ⭕️موقعیت: ⭕️گرمایش:بخاری 🔵متراژکوچه:۶...

دو خوابه

🏡کد:230 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی: ششصددستگاه 🔵متراژ:۹۳ 🔵زیربنا:۸۵ 🔵چندطبقه:۲ 🔵موقعیت:جنوبی 🔵برملک:۶/۲۰ ⭕️موقعیت: ⭕️گرمایش:بخاری 🔵متراژکوچه:۶ 🔵...

دو خوابه

🏡کد:230 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی: ششصددستگاه 🔵متراژ:۹۳ 🔵زیربنا:۸۵ 🔵چندطبقه:۲ 🔵موقعیت:جنوبی 🔵برملک:۶/۲۰ ⭕️موقعیت: ⭕️گرمایش:بخاری 🔵متراژکوچه:۶ 🔵...

دو خوابه

🏡کد:230 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی: ششصددستگاه 🔵متراژ:۹۳ 🔵زیربنا:۸۵ 🔵چندطبقه:۲ 🔵موقعیت:جنوبی 🔵برملک:۶/۲۰ ⭕️موقعیت: ⭕️گرمایش:بخاری 🔵متراژکوچه:۶ 🔵...

🏡کد:1011 🔵ملک فروشی: ششصددستگاه 🔵متراژ:۲۸۰(بعد از طرح:۱۱۸) 🔵زیربنا:۲۸۰ 🔵چندطبقه:۴ 🔵موقعیت:شمالی 🔵برملک:۸ ⭕️موقعیت: ⭕️گرمایش:بخاری 🔵متراژکوچه...

دو خوابه

🏡کد:1009 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:ششصد دستگاه 🔵متراژ:۱۲۶ 🔵زیربنا:۲۷۶ 🔵چندطبقه:۳ 🔵موقعیت:شمالی 🔵برملک:۹متر ⭕️موقعیت: ⭕️گرمایش:پکیج 🔵متراژکوچه:بر...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:67 🔴آپارتمان فروشی:ششصددستگاه 🔴متراژ:۱۰۰ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۳میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۳۰۰میلی...

چهار خوابه

🏡کد:212 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی: ششصددستگاه 🔵متراژ:۱۴۵ 🔵زیربنا:۱۷۰ 🔵چندطبقه:۲ 🔵موقعیت:شمالی 🔵برملک:۸/۵ ⭕️موقعیت: ⭕️گرمایش:ط۱:بخاری و ط۲:پکیج 🔵...

چهار خوابه

🏡کد:201 🔵ملک فروشی: ششصددستگاه 🔵متراژ:۲۸۰(بعد از طرح:۱۱۸) 🔵زیربنا:۲۸۰ 🔵چندطبقه:۴ 🔵موقعیت:شمالی 🔵برملک:۸ ⭕️موقعیت: ⭕️گرمایش:بخاری 🔵متراژکوچه:...

دو خوابه

🏡کد:199 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:ششصد دستگاه 🔵متراژ:۱۲۶ 🔵زیربنا:۲۷۶ 🔵چندطبقه:۳ 🔵موقعیت:شمالی 🔵برملک:۹متر ⭕️موقعیت: ⭕️گرمایش:پکیج 🔵متراژکوچه:بر خ...