خرید املاک در ششصد دستگاه همدان

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5279 📌منطقه:ششصد دستگاه 📏متراژ: 105 💰قیمت کل: 1ملیاردو 50میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 10میلیون وهزار تومان 📦امکانات:3طبقه...

دو خوابه

🏡کد:5157 🔴آپارتمان فروشی:ششصد دستگاه 🔴متراژ:۹۷ 🔴سال ساخت:۹۰ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:اول و دوم و سوم 🔴متری:۹میلیون 🔴کل قیمت:۲م...

دو خوابه

🏡کد:1109 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:ششصددستگاه 🔵متراژ:۹۰ 🔵زیربنا:۸۴ 🔵چندطبقه:۲ 🔵موقعیت:جنوبی 🔵برملک:۶ 🔵متراژکوچه:۸ 🔵ارتفاع:۴ 🔵قابل سکونت:میباشد 🔵...

دو خوابه

🏡کد:1109 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:۶۰۰دستگاه(کوی خاتم) 🔵متراژ:۹۰ 🔵زیربنا:۱۸۰ 🔵چندطبقه:۲ 🔵موقعیت:جنوبی 🔵برملک:۷ 🔵متراژکوچه:۸متری 🔵ارتفاع:۳ونیم 🔵قا...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5129 📌منطقه: شیشصد دستگاه 📏متراژ: 59 💰قیمت کل: 400میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و780هزار تومان 📦امکانات:3 طبقه و5واحد...

دو خوابه

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5098 📌منطقه: 600دستگاه 📏متراژ: 100 💰قیمت کل: 750میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون تومان 📦امکانات: 5طبقه 5واحد، طبقات اول...

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:5088 🔴آپارتمان فروشی:ششصد دستگاه 🔴متراژ:۵۸ 🔴سال ساخت:۸۸ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۷میلیون 🔴کل قیمت:۴۰۶میلیون 🔴وام:...

یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:158 🔴آپارتمان فروشی:ششصددستگاه 🔴متراژ:۵۲ 🔴سال ساخت:۹۲ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۳

دو خوابه

🏡کد: 1068 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی: ششصد دستگاه 🔵متراژ: 151 متر 🔵زیربنا: 100 🔵چندطبقه:1 طبقه 🔵موقعیت: جنوبی 🔵برملک: 15 متر 🔵متراژکوچه: 6 متر 🔵ارت...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:27 🔴آپارتمان فروشی:۶۰۰دستگاه 🔴متراژ:78 🔴سال ساخت:95 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:3 🔴چند واحد:3 🔴طبقه:1و2 🔴متری:6 میلیون و 200 🔴کل قیمت:960 میلیون...