خرید املاک در ششصد دستگاه همدان

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:670 🔴آپارتمان فروشی:ششصددستگاه 🔴متراژ:90 🔴متری:3میلیون و 500 🔴قیمت کل:300میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:3 🔴سال ساخت:64 🔴...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:660 🔴آپارتمان فروشی:600دستگاه 🔴متراژ:77 🔴متری :5میلیون و700هزار 🔴قیمت کل:430میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چند طبقه:4 🔴چند واحد:4 🔴طبقه:1 🔴سال ساخت:...

یک خوابه

فروش: ویلایی 🔘کد: 1437 📌منطقه: ششصددستگاه 📏متراژ: 125 💰قیمت کل: 650 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 200 هزار تومان 📦امکانات: یک طبقه،...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان ?کد: 3840 ?منطقه: ششصددستگاه ?متراژ: 103 ?قیمت کل: 772 میلیون تومان ?قیمت هر متر: 7 میلیون و 500 هزار تومان ?امکانات: 5طبقه 5و...

سه خوابه / طبقه پنجم

?کد:516 ?آپارتمان فروشی:600دستگاه ?متراژ: 143 ?متری:6میلیون 500هزار ?قیمت کل:925میلیون ?چندخواب:3 ?چندطبقه:5 ?چند واحد:5 ?طبقه:5 ?سال ساخت:92...

یک خوابه

?کد:1106 ?ملک فروشی:ششصددستگاه ?متراژ:100 ?زیربنا:72 ?متری:3میلیون و500 ?قیمت کل:350میلیون ?چندطبقه:1 ?چند واحد:1 ?چندخواب:1 ?سال ساخت:80 ?ا...

کد:1138 ? خانه حیاط دار ?منطقه : شیصد دستکاه ?متراژ: 100 ?قیمت:400میلیون?مشخصات:آب برق گاز

سه خوابه

?کد:1084 ?ملک فروشی:600دستگاه ?متراژ:143 ?زیربنا:250 ?متری:4میلیون و900 ?قیمت کل:700میلیون ?چندطبقه:2 ?چند واحد:2 ?چندخواب:3 ?سال ساخت:76 ?ا...

دو خوابه / طبقه اول

?کد:314 ?آپارتمان فروشی:600دستگاه ?متراژ:77 ?متری:4میلیون و 545هزار ?قیمت کل:350میلیون ?چندخواب:2 ?چندطبقه:4 ?چند واحد:4 ?طبقه:1 ?سال ساخت:93...

یک خوابه

?کد:1106 ?ملک فروشی:ششصددستگاه ?متراژ:100 ?زیربنا:72 ?متری:2میلیون و400 ?قیمت کل:240میلیون ?چندطبقه:1 ?چند واحد:1 ?چندخواب:1 ?سال ساخت:80 ?ا...

یک خوابه / طبقه اول

کد:1025 ملک فروشی:ششصددستگاه متراژ:84 زیربنا:65 متری:3میلیون قیمت کل:250میلیون چندطبقه:1 چند واحد:1 چندخواب:1 سال ساخت:قبل70 امکانات:3دانگی،...

ششصددستگاه یک خوابه / طبقه اول

کد:1025 ملک فروشی:ششصددستگاه متراژ:84 زیربنا:65 متری:3میلیون قیمت کل:250میلیون چندطبقه:1 چند واحد:1 چندخواب:1 سال ساخت:قبل70 امکانات:3دانگی،...

ششصددستگاه طبقه سوم

کد:161 متراژ:100 متری:1میلیون و300 قیمت کل:130میلیون چندخواب:2 چندطبقه:3 چند واحد:6 طبقه:3 سال ساخت:قبل70 امکانات:بالکن،کولر توضیحات:بدون پا...

ششصددستگاه یک خوابه / طبقه اول

کد:1148 متراژ:100 زیربنا:72 متری:2میلیون و400 قیمت کل:240میلیون چندطبقه:1 چند واحد:1 چندخواب:1 سال ساخت:80 امکانات:فول معمولی توضیحات:سندعاد...

یک خوابه / طبقه اول

کدملک:1025 سند عادی 3 دانگی قیمت متری:3 میلیون فول معمولی شیروانی