خرید املاک در ششصد دستگاه همدان

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:458 🔴آپارتمان فروشی:۶۰۰دستگاه 🔴متراژ:۱۰۱ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۲.۷۰۰ 🔴کل قیمت:۱.۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ 🔴وام...

یک خوابه

🏡کد:1184 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:ششصد دستگاه 🔵متراژ:۹۰ 🔵زیربنا:۸۴ 🔵چندطبقه:۲ 🔵موقعیت:جنوبی 🔵برملک:۶متر ⭕️موقعیت:جنوبی ⭕️گرمایش:بخاری 🔵متراژکوچه...

دو خوابه

🏡کد:1177 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:ششصد دستگاه 🔵متراژ:۱۳۰ 🔵زیربنا:۱۰۰ 🔵چندطبقه:۱ 🔵موقعیت:شمالی 🔵برملک:۸ 🔵متراژکوچه:۶(۲متر هم عقب نشینی میکند) 🔵ارت...

دو خوابه

🏡کد:1173 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:ششصد دستگاه 🔵متراژ:۱۴۷ 🔵زیربنا:۱۰۰ 🔵چندطبقه:۱ 🔵موقعیت:جنوبی 🔵برملک:۸ 🔵متراژکوچه:۶ 🔵ارتفاع:۳/۵ 🔵قابل سکونت:میبا...

فروش: ویلایی 🔘کد:1838 📌منطقه: ششصد دستگاه 📏متراژ:147 💰قیمت کل:1ملیاردو 500هزار تومان 💵قیمت هر متر: 📦امکانات:بر ساختمان 8متر .کوچه 6متری .8متر...

دو خوابه

🏡کد:1117 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:ششصد دستگاه 🔵متراژ:۱۲۶ 🔵زیربنا:۱۰۰ 🔵چندطبقه:۱ 🔵موقعیت:جنوبی 🔵برملک:۸/۵ 🔵متراژکوچه ۱۸ 🔵ارتفاع:۷/۵ 🔵قابل سکونت:م...

🏡کد:1172 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:ششصد دستگاه 🔵متراژ:۱۳۰ 🔵زیربنا: 🔵چندطبقه:۱ 🔵موقعیت:جنوبی 🔵برملک:۸/۷۰ 🔵متراژکوچه:۳۰متری 🔵ارتفاع:۵/۵ 🔵قابل سکونت...

یک خوابه

🏡کد:1159 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:ششصد دستگاه 🔵متراژ:۸۴ 🔵زیربنا:۶۰ 🔵چندطبقه:۱ 🔵موقعیت:شمالی 🔵برملک:۵/۵ 🔵متراژکوچه:۱۴ 🔵ارتفاع: 🔵قابل سکونت: 🔵خوا...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5279 📌منطقه:ششصد دستگاه 📏متراژ: 105 💰قیمت کل: 1ملیاردو 50میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 10میلیون وهزار تومان 📦امکانات:3طبقه...

دو خوابه

🏡کد:1109 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:ششصددستگاه 🔵متراژ:۹۰ 🔵زیربنا:۸۴ 🔵چندطبقه:۲ 🔵موقعیت:جنوبی 🔵برملک:۶ 🔵متراژکوچه:۸ 🔵ارتفاع:۴ 🔵قابل سکونت:میباشد 🔵...

دو خوابه

🏡کد:5157 🔴آپارتمان فروشی:ششصد دستگاه 🔴متراژ:۹۷ 🔴سال ساخت:۹۰ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:اول و دوم و سوم 🔴متری:۹میلیون 🔴کل قیمت:۲م...

دو خوابه

🏡کد:1109 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:۶۰۰دستگاه(کوی خاتم) 🔵متراژ:۹۰ 🔵زیربنا:۱۸۰ 🔵چندطبقه:۲ 🔵موقعیت:جنوبی 🔵برملک:۷ 🔵متراژکوچه:۸متری 🔵ارتفاع:۳ونیم 🔵قا...