خرید املاک در سنگ سفید همدان

سه خوابه
12متری نظام کوچه عادل2 سه خوابه / طبقه همکف
دو خوابه
سه خوابه
دو خوابه
دو خوابه
دو خوابه / طبقه سوم

کدملک:154 قیمت هرمتر:5 میلیون 10 واحدی به صورت خشک تحویل داده میشود