خرید املاک در سنگستان همدان

🏡کد:2047 🔮باغ فروشی:سنگستان 🔮متراژ:1300متر 🔮قیمت هر متر:430هزار 🔮قیمت کل: 550میلیون 🔮امکانات و امتیازات:دارای چهاردیوار.چاه اب.60متر اتاق.استخر.ر...

?کد:2026 ?باغ فروشی:سنگستان ?متراژ:1250 ?قیمت هر متر:320هزار ?قیمت کل: 400میلیون ?امکانات و امتیازات:استخر.چاه آب. دیوارکشی. ماشین رو برق. تراس

?کد:2007 ?باغ فروشی:سنگستان ?متراژ:1250 ?قیمت هر متر:125هزار ?قیمت کل: 156میلیون ?امکانات و امتیازات:4دیواری،3بر،چاه اب،برق نزدیکش هست

دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه اول

نما: بتونی سیمانی

کد:1208 باغ فروشی:سنگستان متراژ:1250 قیمت هر متر:125هزار قیمت کل: 156میلیون امکانات و امتیازات:4دیواری،3بر،چاه اب،برق نزدیکش هست

دو خوابه / طبقه همکف

شمالی