خرید املاک در سمنان

ابتدای نهضت دو خوابه / طبقه ششم
یک خوابه / طبقه زیر همکف
یک خوابه / طبقه همکف
پاساژ پردیس
طبقه اول
دو خوابه / طبقه دوم
سه راه یغما