خرید املاک در سمنان

صاحب الامر طبقه دوم
دو خوابه
چهارراه دادگستری دو خوابه / طبقه اول
شقایق جدید یک خوابه / طبقه سوم
یک خوابه
بلوار امیرکبیر دو خوابه
یک خوابه / طبقه همکف
دو خوابه
بلوار امیرکبیر , پل زیر گذر شهید خالصی خیابان شورا دو خوابه / طبقه سوم
بلوار امیرکبیر , مسکن مهر مسکن مهر سنتی دو خوابه / طبقه اول
خیابان نصرت دو خوابه / طبقه اول
یک خوابه / طبقه اول
خیابان بلال دو خوابه / طبقه دوم