خرید املاک در سرخرود آمل

3
سه خوابه
2
چهار خوابه
2
دو خوابه
3
دو خوابه
محدوده سرخرود طبقه چهارم
سه خوابه
دو خوابه
5
محدوده ساحلی سرخرود چهار خوابه / طبقه سوم