خرید املاک در سبزه میدان بابل

سه خوابه / طبقه اول
چهار راه فرهنگ سه خوابه / طبقه پنجم