خرید املاک در ساری ساری

طبقه سوم
سه خوابه

فروش ویلا 350 متری در ساری ساری

کد آگهی 72310
سه خوابه

فروش ویلا 250 متری در ساری ساری

کد آگهی 72307
سه خوابه

فروش ویلا 220 متری در ساری ساری

کد آگهی 72301
سه خوابه

فروش ویلا 417 متری در ساری ساری

کد آگهی 72283
دو خوابه

فروش ویلا 220 متری در ساری ساری

کد آگهی 81215
سه خوابه

فروش ویلا 550 متری در ساری ساری

کد آگهی 81212
سه خوابه

فروش ویلا 700 متری در ساری ساری

کد آگهی 81181
چهار خوابه

فروش ویلا 700 متری در ساری ساری

کد آگهی 72322
دو خوابه

فروش ویلا 200 متری در ساری ساری

کد آگهی 72333

فروش ویلا 250 متری در ساری ساری

کد آگهی 72330
سه خوابه

فروش ویلا 240 متری در ساری ساری

کد آگهی 72319

فروش ویلا 350 متری در ساری ساری

کد آگهی 72298
سه خوابه

فروش ویلا 300 متری در ساری ساری

کد آگهی 72297