خرید املاک در ساری

خیابان پیروزی دو خوابه
خیابان ولایت فقیه طبقه پنجم
دو خوابه / طبقه سوم
خیابان دانش سه خوابه / طبقه سوم
خیابان ولایت فقیه سه خوابه / طبقه ششم
دو خوابه / طبقه چهارم
کوچه المهدی سه خوابه / طبقه اول
دو خوابه
دو خوابه
دو خوابه
سه خوابه
دو خوابه
سه خوابه
سه خوابه
دو خوابه