خرید املاک در زرند

لازم به ذکر است این زمین 120 متر پروانه ساخت دارد.

خانه 105 متری در کمربندی زرند

آگهی جدید
دو خوابه

طول بر : 10 عرض گذر : 18

خانه 150 متری در کمربندی زرند

آگهی جدید
سه خوابه

لازم به ذکر است ملک نیم دانگ وقف دارد. سند برای تک برگ شدن در دست اقدام است

خانه 130 متری در کمربندی زرند

آگهی جدید
دو خوابه
سه خوابه / طبقه هفتم

لازم به ذکر است این واحد فاقد سیستم سرمایش میباشد. 1 دانگ وقف میباشد.

لازم به ذکر است این ملک نیم دانگ وقف میباشد. سند دستی ثبت شهرداری میباشد. طول بر: 6 متر عرض گذر : 8 متر

طول بر: 12 متر عرض گذر : 10 متر لازم به ذکر است این ملک سند واگذاری دهیاری میباشد. 6 دانگ وقف میباشد.

طول بر: 10 متر عرض گذر : 8 متر لازم به ذکر است این واحد سند بنچاق میباشد.

طول بر: 10 متر عرض گذر : 10 متر

لازم به ذکر است این زمین سند بنچاق میباشد 120 متر پروانه ساخت دارد. طول بر: 8 متر عرض گذر : 12 متر

لازم به ذکر است این زمین سند دستی میباشد. قیمت و عرض ملک حتما استعلام شود.

کد ملک: 100997 لازم به ذکر است این زمین سند دستی میباشد. طول بر: 8 متر عرض گذر : 12 متر