خرید املاک در آمل

روستای کنسی , محدوده جاده آمل به سرخرود سمت شرکت پرسفید
روستای کنسی طبقه دوم