خرید املاک در روستای کنسی آمل

مازندران امل ب بابل

فروش زمین تجاری 💢 کد۵۱۶۴ ۸۴۰متراژ زمین بر۱۶ متر سند تک برگ مشا متری۳۵۰۰۰۰۰

دو خوابه

کد ۱۴۱ #زمین_فروشی 📌روستای کنسی 📌۴۰۰مترزمین 📌۱۰متربر 📌سندفروشنامه 📌آب،برق،گاز(پایه زمین) ✅منطقه ای عالی برای ویلاسازی و سرمایه گذاری... 💰قیمت:...

کد۱۰۹۷ ⁦✔️⁩زمین تفکیک شده ⁦✔️⁩متراژ ۸۵۰ ⁦✔️⁩چسبیده ب بافت ⁦✔️⁩فاصله تا جاده اصلی ۴۰۰, متر ⁦✔️⁩فاصله تا کمربندی ۸۰۰, متر ⁦✔️⁩جاده ۵ متری شخصی ⁦✔...