خرید املاک در روستای اسکی محله آمل

ملک_فروش اسکی محله ۳۰۰متر زمین داخل بافت جدید آب برق گاز سر زمین کوچه اختصاصی مناسب ساخت قیمت متری ۸۰۰ تومن

کد 1934 :اسکی محله :۳۰۰متر زمین داخل بافت جدید : آب برق گاز سر زمین :کوچه اختصاصی :مناسب ساخت :قیمت متری ۸۰۰ تومن::