خرید املاک در روستای اسکی محله آمل

محدوده محله بوستان سوم