خرید املاک در رودبار آمل

کد ملک 806 2 نبش دارای کوچه ۶متری و ۸متری یه سمت کوچه حدودا ۴۷متر بر و سمت دیگر کوچه ۲۶متر بر فروش نامه شورایی و دهیاری