خرید املاک در رشت

سه خوابه

باربی کیو پارکینگ اختصاصی در سند پکیج سیستم اعلام حریق سیستم هوشمند مستر مطبخ 3حمام

دو خوابه

رشت , فروش 1,390,000,000تومان - آپارتمان 632 126 متری 2 اتاق خواب 2 حمام 1 پاركینگ ۵طبقه ۱۰ واحد طبقه دوم دو خوابه همراه خواب مستر ویژگی ها 1-...

سه خوابه

رشت فروش 3,240,000,000تومان - آپارتمان 240 متری 3 اتاق خواب 2 حمام 1 پاركینگ روف گاردن – تک واحدی ویژگی ها 1- آپارتمان باربی کیو پارکینگ اختص...

سه خوابه

استخر باربی کیو پارکینگ اختصاصی در سند پکیج تک واحدی خواب مستر دو پارکینگ اختصاصی در سند سیستم اعلام حریق سیستم هوشمند فول امکانات کلوزت گر...

دو خوابه

1- آپارتمان 7- معاوضه پارکینگ اختصاصی در سند پکیج تراس بزرگ خواب مستر سیستم اعلام حریق فول امکانات مستر مطبخ

هدایت سه خوابه

1- آپارتمان 7- معاوضه پارکینگ اختصاصی در سند پکیج تراس بزرگ تک واحدی خواب مستر سیستم اعلام حریق فول امکانات مستر مطبخ

گلسار سه خوابه

پکیج تراس بزرگ دو پارکینگ اختصاصی در سند سیستم اعلام حریق سیستم هوشمند فول امکانات کلوزت لابی مجلل مستر مطبخ 2 حمام

چهار خوابه

پکیج تک واحدی خواب مستر دو پارکینگ اختصاصی در سند سیستم هوشمند فول امکانات کلوزت مستر مطبخ نما رومی

چهار خوابه

باربی کیو پکیج تراس بزرگ تک واحدی خواب مستر دو پارکینگ اختصاصی در سند سالن L سیستم اعلام حریق سیستم داکت اسپیلت سیستم هوشمند فول امکانات کل...

چهار خوابه

باربی کیو پکیج تک واحدی خواب مستر دو پارکینگ اختصاصی در سند سیستم هوشمند فول امکانات گرمایش از کف مستر مطبخ نما رومی

چهار خوابه

2- پیش فروش استخر باربی کیو پکیج تک واحدی خواب مستر دو پارکینگ اختصاصی در سند سیستم اعلام حریق سیستم هوشمند مستر مطبخ

سه خوابه

2- پیش فروش باربی کیو پکیج تراس بزرگ تک واحدی خواب مستر دو پارکینگ اختصاصی در سند سیستم اعلام حریق فول امکانات کلوزت گرمایش از کف لابی مجلل...

چهار خوابه

تراس بزرگ تک واحدی خواب مستر دو پارکینگ اختصاصی در سند روف گاردن سیستم اعلام حریق سیستم داکت اسپیلت سیستم هوشمند فول امکانات لابی مجلل مستر...

باربی کیو پکیج تک واحدی خواب مستر دو پارکینگ اختصاصی در سند سیستم اعلام حریق سیستم هوشمند فول امکانات لابی مجلل مستر مطبخ نما رومی

رشت 6,700,000,000تومان 50 - مغازه و دفتر کار آب برق گاز سند مالکیت ۱۵متر بالکن