خرید املاک در دماوند

اکازیون
محک گلبرگ سه خوابه / طبقه سوم

آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 655 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده گیلاوند محک گلبرگ 🔑 تعدا...

اکازیون
دو خوابه

کاربری : مسکونی - مشاغل_تجاری 💵 قیمت فروش: 1میلیارد700 میلیون تومان 🏬 تعداد طبقات: 2 📍 محدوده دماوند چشمه_اعلا 🔑 تعداد اتاق: 2 سند: شش دانگ...

اکازیون

فروش ویلا 850 متری در آبسرد دماوند

1 ماه قبل
فاز1 دو خوابه

🏬 تعداد طبقات: 2 🔑 تعداد اتاق: 2 سند: تک برگ مشاعی سال ساخت: 1398 سال ساخت 📏 مساحت: 850 متر مربع 📐 زیر بنا: 180 متر مربع 📏 توضیحات: دوبلکس...

اکازیون
محک دو خوابه / طبقه چهارم

آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 300 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 4 🔑 تعداد اتاق: 2 سند: شش دانگ س...

مسیح دانشوری دو خوابه / طبقه چهارم

🏫 آپارتمان فروش کاربری :مسکونی 💵 قیمت فروش: 280 میلیون تومان جهت: جنوبی شرقی 🏬 تعداد طبقات: 5 🏬 شماره طبقه: 4 📍 محدوده گیلاوند مسکن_مهر مس...

ویژه
دمادشت , میدان گلها دو خوابه / طبقه اول

🏫 آپارتمان فروش کاربری :#مسکونی 💵 قیمت فروش: 660 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده گیلاوند دمادشت میدان_گل...

ویژه
حصاربالا دو خوابه

🏬 تعداد طبقات: 2 🔑 تعداد اتاق: 2 سند: شش دانگ سال ساخت: 1398 سال ساخت 📏 مساحت: 205 متر مربع 📐 زیر بنا: 185 متر مربع 📏 توضیحات: دارای سند شش...

مسیح دانشوری دو خوابه / طبقه اول

🏫 آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 260 میلیون تومان جهت: شمالی غربی 🏬 تعداد طبقات: 5 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده گیلاوند مسکن_مهر م...

محک گلبرگ یک خوابه / طبقه اول

🏫آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 366 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده گیلاوند محک گلبرگ 🔑 تعد...

ویژه
بلوار بعثت

کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 2میلیارد500 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 3 🔑 تعداد اتاق: 6 سند: شش دانگ سال ساخت: 1382 سال ساخت 📏 م...

ویژه
دو خوابه / طبقه چهارم

کاربری مسکونی 💵 قیمت فروش: 200 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 4 🔑 تعداد اتاق: 2 سال ساخت: 1395 سال ساخت 📐 زیر بنا:...

ویژه
دمادشت دو خوابه / طبقه چهارم

جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 4 🔑 تعداد اتاق: 2 سند: شش دانگ سال ساخت: 1397 سال ساخت 📐 زیر بنا: 92 متر مربع 📏 توضیحات: طبقه چ...

ویژه
دمادشت دو خوابه / طبقه چهارم

جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 4 🔑 تعداد اتاق: 2 سند: شش دانگ سال ساخت: 1394 سال ساخت 📐 زیر بنا: 85 متر مربع 📏 توضیحات: طبقه چ...

ویژه
بلوار بعثت

فروش کاربری :مشاغل_تجاری 💵 قیمت فروش: 3میلیارد500 میلیون تومان 🏬 تعداد طبقات: 4 🔑 تعداد اتاق: 5 سند: شش دانگ تجاری: 104 متر مربع سال ساخت:...

ویژه
بلوار شهیدبهشتی

فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 2میلیارد520 میلیون تومان جهت: شرقی سند: شش دانگ 📏 مساحت: 420 متر مربع 📐 زیر بنا: 150 متر مربع 📏 توضیحات:...