خرید املاک در دره مرادبیگ همدان

🏡کد:2052 🔮باغ فروشی:دره مرادبیگ 🔮متراژ:700 🔮قیمت هر متر:430هزار 🔮قیمت کل: 300میلیون 🔮امکانات و امتیازات:دارای برق 🔮توضیحات:انواع درخت ساختمان د...

🏡کد:1184 🔵زمین فروشی:دره مرادبیک 🔵متراژ:85 🔵متری:5میلیون 🔵قیمت کل:425میلیون

فروش زمین دره مرادبیگ قولنامه ای ۲۲۰متر مربع متری ۵۰۰ هزار تومان

?کد:1184 ?زمین فروشی:دره مرادبیک ?متراژ:85 ?متری:5میلیون ?قیمت کل:425میلیون

یک خوابه

?کد:190 ?آپارتمان فروشی:دره مرادبیگ ?متراژ:96 ?متری:2 میلیون و 950 هزار ?قیمت کل:285 میلیون ?چندخواب:1 ?چندطبقه:2 ?چند واحد:2 ?طبقه:2 ?سال سا...

یک خوابه / طبقه دوم

کد:204 آپارتمان فروشی:دره مرادبیگ متراژ:96 متری:2 میلیون و 950 هزار قیمت کل:285 میلیون چندخواب:1 چندطبقه:2 چند واحد:2 طبقه:2 سال ساخت:90 امک...

یک خوابه

?کد:1001 ?ملک فروشی:دره مرادبیگ ?متراژ:80مترخانه24مترمغازه ?زیربنا:104 ?متری:2میلیون ?قیمت کل:200میلیون ?چندطبقه:1 ?چند واحد:1 ?چندخواب:1 ?سا...

یک خوابه

کدملک:1023 قیمت هرمتر:1 میلیون و800 هزار فول معمولی 24 متر مغازه،80 متر خونه حیاط دار

یک خوابه

کد:1023 ملک فروشی:دره مرادبیگ متراژ:80مترخانه24مترمغازه زیربنا:104 متری:2میلیون قیمت کل:200میلیون چندطبقه:1 چند واحد:1 چندخواب:1 سال ساخت:80...

دره مرادبیگ یک خوابه

کد:1023 ملک فروشی:دره مرادبیگ متراژ:80مترخانه24مترمغازه زیربنا:104 متری:2میلیون قیمت کل:200میلیون چندطبقه:1 چند واحد:1 چندخواب:1 سال ساخت:80...

دره مرادبیگ یک خوابه

کد:1023 متراژ:80مترخانه24مترمغازه زیربنا:104 متری:2میلیون قیمت کل:200میلیون چندطبقه:1 چند واحد:1 چندخواب:1 سال ساخت:80 امکانات:فول معمولی تو...

یک خوابه

کدملک:1023 24 مترمغازه قیمت متری:2 میلیون فول معمولی مغازه الان پرده دوزی است

کد: G 4 دیوار مشجر سندباغی امتیاز برق

دو خوابه / طبقه چهارم

موقعیت:دو بر نور امتیاز دارد کد آگهی در آژانس:119