خرید املاک در خیابان تختی همدان

🆔کد پیگیری : 10014422 🛠#فروش_مغازه_بین2تا2ونیم_میلیارد_تختی 💰قیمت : 2,400,000,000 تومان 📐 متراژ : 30 متر 🌍 منطقه : #تختی 🏖 امکانات : گاز شهری، با...

چهاراه تختی یک خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4108 📌منطقه: خیابان تختی 📏متراژ: 79 💰قیمت کل: 434 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 500هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8وا...

سه خوابه

فروش: ویلایی 🔘کد: 1449 📌منطقه: خیابان تختی 📏متراژ: 245 💰قیمت : 1میلیارد و 900میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 2/5طبقه...

چهارراه تختی یک خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3925 📌منطقه: چهارراه تختی 📏متراژ: 51 💰قیمت کل: 260 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و 100هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 9و...

🏡کد: 1168 🔵ملک(( کلنگی)) فروشی:تختی 🔵متراژ:180 🔵زیربنا:360 🔵متری:35میلیون 🔵قیمت کل:16میلیارد 🔵چندطبقه:سه طبقه تجاری 🔵چند واحد:3 🔵سال ساخت:97...

🏡کد:1166 🔵ملک(( کلنگی)) فروشی:تختی 🔵متراژ:200 🔵زیربنا:0 🔵متری:2میلیون 500 🔵قیمت کل:500میلیون 🔵چندطبقه:0 🔵چند واحد:0 🔵سال ساخت:0 🔵امکانات:بر 8...

سرپل یخچال طبقه سوم

🏡کد: 637 🔴آپارتمان فروشی:پل یخچال 🔴متراژ: 85 🔴متری :7میلیون 🔴قیمت کل:600میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چند طبقه:3 🔴چند واحد:6 🔴طبقه:3 🔴توضیحات:واحد بصو...

سرپل یخچال دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:637 🔴آپارتمان فروشی:پل یخچال 🔴متراژ: 85 🔴متری :7میلیون 🔴قیمت کل:600میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چند طبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:3 🔴سال ساخت:75 🔴امک...

محدوده چهارراه تختی یک خوابه

فروش: ویلایی ?کد: 1397 ?منطقه: چهارراه تختی ?متراژ: 110 ?قیمت کل: 500میلیون تومان ?قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان ?امکانات: دوطبقه، یک خواب،...

دو خوابه / طبقه ششم

?کد:335 ?آپارتمان فروشی:خیابان تختی ?متراژ:130 ?متری:5میلیون ?قیمت کل:650میلیون ?چندخواب:2 ?چندطبقه:6 ?چند واحد:9 ?طبقه:6 ?سال ساخت:93 ?امک...

?کد:۱۳۳۴ ?نوع ملک: ویلایی ?منطقه: تختی ?متراژ: ۱۱۵ ?قیمت کل:یک میلیارد تومان ?قیمت هر متر: ۸میلیون و۶۹۶هزار تومان ?مشخصات: سال ساخت کلنگی ، پا...

سه خوابه / طبقه چهارم

?کد:527 ?آپارتمان فروشی:خیابان تختی ?متراژ:125 ?متری:5میلیون و 500هزار ?قیمت کل:685میلیون ?چندخواب:3 ?چندطبقه:4 ?چند واحد:8 ?طبقه:4 ?سال سا...

سه خوابه / طبقه سوم

?کد:1168 ?آپارتمان فروشی:تختی ?متر:180_180_189 ?متری:35 میلیون ?قیمت کل:16میلیارد ?چندخواب:همه واحد ها 3 خوابه ?چندطبقه:3 ?چند واحد:3 ?طبقه:3...

?کد:1166 ?ملک(( کلنگی)) فروشی:تختی ?متراژ:200 ?زیربنا:0 ?متری:2میلیون 500 ?قیمت کل:500میلیون ?امکانات:بر 8 متر کوچه 8 متری جنوبی کلنگی