خرید املاک در خرامه

سه خوابه

دارای تمام امکانات تحویل : فوری نوع اسکلت : آجری

فروش خانه 74 متری در فاز 1 خرامه

1 سال قبل

یک باب واحد تجاری مسکونی دارای با تمام امکانات دارای زیرزمین نوع اسکلت: شنارژی

سه خوابه

یک باب اسکلت مسقف مجوز ساخت انشعاب آب ، برق و گاز درب و پنجره نوع اسکلت شنارژی تحویل فوری

پنج خوابه

دارای تمام امکانات نوع اسکلت آجری تحویل فوری

فروش خانه 300 متری در فاز 1 خرامه

11 ماه قبل
سه خوابه

دارای تمام امکانات نوع اسکلت آجری تحویل فوری

فروش خانه 250 متری در فاز 1 خرامه

11 ماه قبل
سه خوابه

یک باب منزل مسکونی دارای تمام امکانات نوع اسکلت : آجری تحویل فوری

فروش خانه 290 متری در فاز 2 خرامه

11 ماه قبل
سه خوابه

یک باب اسکلت مسقف دارای سندتک برگ ، مجوز ساخت ، گواهی عدم خلاف و انشعاب آب نوع اسکلت : شنارژی تحویل : فوری

سه خوابه

دارای تمام امکانات نوع اسکلت : شنارژی سقف تیر آهنی تحویل : فوری

سه خوابه

با تمام امکانات درب : سرنبش تحویل فوری

فروش خانه 70 متری در فاز 2 خرامه

1 سال قبل
دو خوابه

یک باب منزل مسکونی گچ و خاک سر عقب نوع اسکلت : بدون شنارژ درب از حیاط تحویل فوری وام ندارد

سه خوابه

نوع اسکلت شناژی تحویل فوری

سه خوابه

دارای زیرزمین تحویل فوری نوع اسکلت : شنارژی

سه خوابه

نوع اسکلت: آجری(بدون شنارژ) دارای نما تحویل فوری وام ۶۰ میلیون تومان وام ۴ درصد بنیاد شهید

سه خوابه

دارای نما نوع اسکلت: آجری(بدون شنارژ)

دارای تمام امکانات نوع اسکلت : آجری تحویل : فوری