خرید املاک در حیدره بالا شهر همدان

حیدره بالای شهر نزدیک رودخانه یک خوابه / طبقه اول

🏡کد:25059 🔮باغ فروشی:حیدره 🔮متراژ:۹۰۰ 🔮قیمت هر متر:۱میلیون 🔮قیمت کل: ۹۰۰میلیون 🔮امکانات و امتیازات:دارای انواع درخت،راه اسفالت

🏡کد:25058 🔮باغ فروشی:بالای حیدره 🔮متراژ:۱۲۰۰ 🔮قیمت هر متر:۳۳۰هزار 🔮قیمت کل: ۴۰۰میلیون 🔮امکانات و امتیازات:دارای درخت گردوم،سهمیه اب از کوه

۱ کیلومتر بالای حیدره

🏡کد:25057 🔮باغ فروشی:حیدره ۱ کیلومتر بالای حیدره 🔮متراژ:۵۰۰ 🔮قیمت هر متر:۱میلیون 🔮قیمت کل: ۵۰۰میلیون 🔮امکانات و امتیازات:دارای انواع درخت 🔮توضی...

کوچه باغ افتاب

🏡کد:25056 🔮باغ فروشی:حیدره (کوچه باغ افتاب) 🔮متراژ:۱۰۰۰ 🔮قیمت هر متر:۱میلیون و ۸۰۰هزار 🔮قیمت کل: ۱میلیارد و ۸۰۰میلیون 🔮امکانات و امتیازات:دیوارک...

🏡کد:25053 🔮باغ فروشی:حیدره 🔮متراژ:۵۰۰ 🔮قیمت هر متر:۲میلیون 🔮قیمت کل: ۱میلیارد 🔮امکانات و امتیازات:دیوارکشی شده،انواع درخت،راه اسفالت

داخل روستای حیدره

🏡کد:25051 🔮باغ فروشی:حیدره(داخل روستای حیدره) 🔮متراژ:۶۰۰ 🔮قیمت هر متر:۵میلیون 🔮قیمت کل: ۳میلیارد 🔮امکانات و امتیازات:دیوارکشی شده،دارای ساختمان،چ...

کوچه باغ چراغی

🏡کد:25050 🔮باغ فروشی:حیدره(کوچه باغ چراغی) 🔮متراژ:۱۰۰۰ 🔮قیمت هر متر:۹۰۰هزار 🔮قیمت کل: ۹۰۰میلیون 🔮امکانات و امتیازات:دارای چاه اب ،انواع درخت،راه...

کوچه باغ دانیال

🏡کد:25052 🔮باغ فروشی:حیدره،کوچه باغ دانیال 🔮متراژ:۷۰۰ 🔮قیمت هر متر:۸۰۰هزار 🔮قیمت کل: ۵۶۰میلیون 🔮امکانات و امتیازات:دارای چاه اب ،انواع درخت

🏡کد:25050 🔮باغ فروشی:حیدره 🔮متراژ:۱۰۰۰ 🔮قیمت هر متر:۹۰۰هزار 🔮قیمت کل: ۹۰۰میلیون 🔮امکانات و امتیازات:دارای چاه اب،انواع درخت میوه،راه اسفالت

🏡کد:25048 🔮باغ فروشی:حیدره 🔮متراژ:۱۰۰۰ 🔮قیمت هر متر:۲میلیون 🔮قیمت کل: ۲میلیارد 🔮امکانات و امتیازات:فنس کشی شده،دارای ساختمان ،استخر،چاه اب،برق،ان...

کوچه باغ افتاب

🏡کد:25047 🔮باغ فروشی:حیدره،کوچه باغ افتاب 🔮متراژ:۳۲۰۰ 🔮قیمت هر متر:۱میلیون و ۵۰۰هزار 🔮قیمت کل:۴میلیارد و ۸۰۰میلیون 🔮امکانات و امتیازات:دارای ساخ...

کد:25048 🔮باغ فروشی:حیدره 🔮متراژ:۱۰۰۰ 🔮قیمت هر متر:۲میلیون 🔮قیمت کل: ۲میلیارد 🔮امکانات و امتیازات:فنس کشی شده،دارای ساختمان ،استخر،چاه اب،برق،انو...

کوچه باغ افتاب

🏡کد:25047 🔮باغ فروشی:حیدره،کوچه باغ افتاب 🔮متراژ:۳۲۰۰ 🔮قیمت هر متر:۱میلیون و ۵۰۰هزار 🔮قیمت کل:۴میلیارد و ۸۰۰میلیون 🔮امکانات و امتیازات:دارای ساخ...

🏡کد:25038 🔮باغ فروشی:حیدره 🔮متراژ:۶۵۰ 🔮قیمت هر متر:۱میلیون و۳۰۰هزار 🔮قیمت کل: ۸۴۵میلیون 🔮امکانات و امتیازات:دیوارکشی شده،دارای ساختمان،استخر،برق،...