خرید املاک در حیدره بالا شهر همدان

🏡کد:2095 🔮باغ فروشی:حیدره 🔮متراژ:۳۵۰ 🔮قیمت هر متر:۱میلیون ۷۱۴ 🔮قیمت کل: ۶۰۰ میلیون 🔮امکانات و امتیازات:آب و برق و گاز بالکن 🔮توضیحات:چهار دیوا...

🏡کد:2093 🔮باغ فروشی:حیدره 🔮متراژ:هزار سیصد متر 🔮قیمت هر متر:۹۶۲میلیون 🔮قیمت کل: ۱میلیارد و۲۵۰ میلیون 🔮امکانات و امتیازات:آب و برق و گاز 🔮توض...

🏡کد:2079 🔮باغ فروشی:حیدره 🔮متراژ:۷۳۰ 🔮قیمت هر متر:۱میلیون و سیصد 🔮قیمت کل: ۹۵۰میلیون 🔮امکانات و امتیازات:آب و برق و چاه و درخت و استخر و فنس کشی...

🏡کد:2065 🔮باغ فروشی: حیدره 🔮متراژ: 300 🔮قیمت هر متر: 350 هزار تومان 🔮قیمت کل: 105 میلیون 🔮امکانات و امتیازات: درختان میوه ، ماشین رو

🏡کد:2065 🔮باغ فروشی: حیدره 🔮متراژ: 800 🔮قیمت هر متر: 550 هزار تومان 🔮قیمت کل: 440 میلیون 🔮امکانات و امتیازات: ماشین رو، ساختمان و چاه آب

🏡کد:2065 🔮باغ فروشی: حیدره 🔮متراژ:960 🔮قیمت هر متر:450 هزار تومان 🔮قیمت کل: 432 میلیون تومان 🔮امکانات و امتیازات: ماشین رو، جاه آب و فنس شده