خرید املاک در حصار امام همدان

همدان .حصار امام زمین پشت بیمارستان کودکان متراژ150متر سند عادی

حصارشاه پسند_عقیل 20_