خرید املاک در حدادی همدان

کدملک:1007 خانه فوق قابل سکونت میباشد. قیمت هرمتر:3/500/000