خرید املاک در جوادیه همدان

🏡کد:1229 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:جوادیه 🔵متراژ:224 🔵زیربنا: 🔵متری:5میلیون و500هزار 🔵قیمت کل:1میلیارد150میلیون 🔵چندطبقه:1 🔵چند واحد:1 🔵سال ساخت:ق...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:574 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ: 100 🔴متری:7میلیون500 🔴قیمت کل: 750میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:5 🔴چند واحد:7 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:96 🔴امکا...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:1209 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:104 🔴متری:8میلیون و 200 🔴قیمت کل:852میلیون و 800 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:5 🔴چند واحد:5 🔴طبقه:² 🔴سال ساخت:...

فروش: ویلایی 🔘کد: 1460 📌منطقه: جوادیه 📏متراژ: 182 💰قیمت کل: 1 میلیارد و 401 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7 میلیون و 700 هزار تومان 📦امکانات:...

سه خوابه / طبقه ششم

🏡کد:659 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:117 🔴متری :7میلیون 🔴قیمت کل:750میلیون 🔴چندخواب:3 🔴چند طبقه:7 🔴چند واحد:13 🔴طبقه:6 🔴سال ساخت:92 🔴امکا...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد: 645 🔴آپارتمان فروشی: جوادیه 🔴متراژ:92 🔴متری :6میلیون 🔴قیمت کل:550میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چند طبقه:4 🔴چند واحد:5 🔴طبقه:1 🔴سال ساخت:87 🔴امکان...

یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3982 📌منطقه: ابتدای جوادیه 📏متراژ: 64 💰قیمت کل: 371 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 800هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه...

یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:628 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:50 🔴متری:5میلیون 800 🔴قیمت کل:290میلیون 🔴چندخواب:1 🔴چندطبقه:3 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:3 🔴سال ساخت:91 🔴امکان...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد: 3963 📌منطقه: جوادیه 📏متراژ: 82 💰قیمت کل: 560 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون و830 هزار تومان 📦امکانات: 4 طبقه 12واحد،...

یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3948 📌منطقه: جوادیه 📏متراژ: 50 💰قیمت کل: 300 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 8واحد، طبقه...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3926 📌منطقه: جوادیه 📏متراژ: 105 💰قیمت کل: 892 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8 میلیون و 500 هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 5واحد...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3920 📌منطقه: جوادیه 📏متراژ: 100 💰قیمت کل: 700 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7 میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 9واحد،طبقه...

یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3914 📌منطقه: جوادیه 📏متراژ: 60 💰قیمت کل: 460 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7 میلیون و 500 هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8واحد...

طبقه دوم

کد1116 🏡فروش :اپارتمان 💫منطقه : جوادیه 💫متراژ: 85 💫قیمت:متری6500 💫مشخصات: تعداد طبقه 4تعداد واحد4/طبقه دوم پارکینگ انباری اسانسور ساخت : 1387...

طبقه سوم

کد1199 🏡فروش :اپارتمان 💫منطقه : جوادیه 💫متراژ: 165 💫قیمت:متری 7 💫مشخصات: تعداد طبقه 7تعداد واحد12/طبقه سوم پارکینگ انباری اسانسور ساخت : 1390...