خرید املاک در جلفا

خیابان فهمیده دو خوابه / طبقه همکف

🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۹۵ 🌐آدرس: هادیشهر ، خیابان فهمیده 🔹️زیر بنا ۸۰ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 طبقه همکف...

خیابان ولایت فقیه سه خوابه / طبقه اول

فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۹۴ 🌐آدرس: هادیشهر ، خیابان ولایت فقیه 🔹️زیر بنا ۱۲۸ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 طبقه اول...

خانه 200 متری در هادیشهر جلفا

آگهی جدید
خیابان امام جعفر صادق

فروش حیاط مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۹۶ 🌐آدرس: هادیشهر ، خیابان امام جعفر صادق 🔹️زیر بنا ۱۰۰ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 متراژ...

کوی اطبا

‍ 🏕فروش زمین مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۹۷ 🌐آدرس: هادیشهر ، کوی اطبا 🔹️کوچه ۶ متری 🔹 سند قولنامه 🔹 متراژ ۲۰۰ متر...

مسکن مهر علمدار طبقه سوم

‍ فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۹۲ 🌐آدرس: هادیشهر ، مسکن مهر علمدار 🔹️زیر بنا ۸۰ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 طبقه سوم...

کوی لاله دو خوابه / طبقه سوم

‍ 🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۹۳ 🌐آدرس: هادیشهر ، کوی لاله 🔹️زیر بنا ۱۰۳ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 طبقه سوم...

شهرک جانبازان

‍ 🏕فروش زمین مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۹۱ 🌐آدرس: هادیشهر ، شهرک جانبازان 🔹️متراژ ۲۰۰ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 کاربری مسکون...

شهرک شهرداری

‍ 🏕فروش زمین مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۹۰ 🌐آدرس: هادیشهر ، شهرک شهرداری 🔹️متراژ ۲۴۰ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 کاربری مسکونی...

بالاتر از کبابی شهریار

‍ 🏕فروش زمین تجاری مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۸۹ 🌐آدرس: هادیشهر ، بالاتر از کبابی شهریار 🔹️متراژ ۲۲۰ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹...

شهرک فرهنگیان
مسکن مهر علمدار

‍ 🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۸۵ 🌐آدرس: هادیشهر ، مسکن مهر علمدار 🔹️ زیر بنا ۸۰ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 دارای آسانس...

مسکن مهر علمدار دو خوابه / طبقه دوم

‍ 🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۸۲ 🌐آدرس: هادیشهر ، مسکن مهر علمدار 🔹️زیر بنا ۷۸ متر 🔹 طبقه دوم 🔹 سند ۶ دانگ....

، شهرک برق دو خوابه / طبقه دوم

‍ 🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۸۰ 🌐آدرس: هادیشهر ، شهرک برق 🔹️زیر بنا ۱۰۰ متر 🔹 طبقه دوم 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 قط...

جنب شهرک ولیعصر

‍ 🏕فروش زمین مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۸۷ 🌐آدرس: هادیشهر ، جنب شهرک ولیعصر 🔹️متراژ ۲۰۲ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 کاربری مسکونی...

روبروی شهرک ولیعصر

🏕فروش زمین تجاری مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۸۸ 🌐آدرس: هادیشهر ، روبروی شهرک ولیعصر 🔹️متراژ ۲۰۰ متر 🔹 سند ۶ دانگ مشاع 🔹 ب...