خرید املاک در جانبازان همدان

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:5153 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۲۰ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۷میلیون و۵۰۰ 🔴کل قیمت:۹۰۰میلیون 🔴و...

فروش: زمین 🔘کد:1765 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 186 💰قیمت کل: 1میلیاردو 302میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون وهزار تومان 📦امکانات:بر 11متری ک...

دو خوابه / طبقه دوم

کد:5153 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۲۰ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۷میلیون و۵۰۰ 🔴کل قیمت:۹۰۰میلیون 🔴وا...

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5154 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 122 💰قیمت کل: 805میلیون200 تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و600هزار تومان 📦امکانات:5طیقه و5واحد...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: اپارتمان 🔘کد:5143 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 112 💰قیمت کل: 995میلیون 200هزارتومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون و100هزار تومان 📦امکانات:5طبقه و5...

فروش: مغازه 🔘کد:8256 📌منطقه: سه راه جانبازان 📏متراژ: 42 💰قیمت کل: کارشناسی میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات:شش دانگ ....

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:5109 🔴آپارتمان فروشی: جانبازان 🔴متراژ:۷۳ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۷ میلیون و ۲۵۰ 🔴کل قیمت:۵۳۰ میلیون...

فروش: زمین 🔘کد:1749 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 210 💰قیمت کل: 1ملیاردو500میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات:بر زمین ر10.21کو...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:85 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۸۲ 🔴سال ساخت:۹۲ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۶میلیون 🔴کل قیمت:۴۹۰میلیون 🔴وام:...

سه خوابه / طبقه هفتم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5120 📌منطقه:جانبازان 📏متراژ: 125 💰قیمت کل: 850میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و600هزار تومان 📦امکانات:7طبقه و14واحد.ط...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5106 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 71 💰قیمت کل: 390میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و500هزار تومان 📦امکانات:واحد71متری.طبقه د...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: اپارتمان 🔘کد: 5072 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 106 💰قیمت کل: 742میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و830هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8 واحد،...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش 🏡متراژ :97 🏡نوع ملک:اپارتمان 4 طبقه 8 واحدی واحد هفت 🏡سال ساخت:1397 ⬅️آب :✅ ⬅️برق:✅ ⬅️گاز :✅ ⬅️تلفن:✅ 🏡بازدید : باهماهنگی 🏡موقعیت: جان...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5012 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 120 💰قیمت کل: 744میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون و200هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 5واحد،...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4985 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 97 💰قیمت کل: 620میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و400هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8واحد، ط...