خرید املاک در جانبازان همدان

یک خوابه / طبقه اول

🏡کد:153 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۶۰ 🔴سال ساخت:۹۸ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۲ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۹۳۰۰میلیون 🔴کل قیمت:۵۶۰ میلیون 🔴و...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:149 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۰۰ 🔴سال ساخت:۹۶ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۱ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۰میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد 🔴وام:۳۰م...

🏡کد:1129 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:جانبازان 🔵متراژ:۲۲۵ 🔵زیربنا:ندارد 🔵چندطبقه:ندارد 🔵موقعیت:جنوبی 🔵برملک:۱۸ 🔵متراژکوچه:۱۸ 🔵ارتفاع:.۵ 🔵قابل سکون...

🏡کد:1130 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:جانبازان (مورد زمین می باشد) 🔵متراژ:۲۰۰ 🔵زیربنا:ندارد 🔵چندطبقه:ندارد 🔵موقعیت:دو کله 🔵برملک:۱۸ 🔵متراژکوچه:۱۰ 🔵ا...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5275 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 67 💰قیمت کل: 540میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون وهزار تومان 📦امکانات:3طبقه و6 واحد .طبق...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5271 📌منطقه:جانبازان 📏متراژ: 95 💰قیمت کل: 905میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 9میلیون و500هزار تومان 📦امکانات:4طبقه و8 واحد ....

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:149 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۰۰ 🔴سال ساخت:۹۶ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۱ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۰میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد 🔴وام:۳۰م...

دو خوابه

🏡کد:144 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۸۳ 🔴سال ساخت:۹۰ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۱و۲و۳ 🔴متری:۱۱میلیون 🔴کل قیمت:۹۱۳میلیون 🔴وام...

یک خوابه / طبقه سوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5252 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 51 💰قیمت کل: 480میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 9میلیون و400هزار تومان 📦امکانات:3طبقه و6 واحد .ط...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5220 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 78/5 💰قیمت کل: 628میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون وهزار تومان 📦امکانات:5طبقه و15 واحد ....

دو خوابه / طبقه اول

فروش: اپارتمان 🔘کد:5262 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 120 💰قیمت کل:950 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون و912هزار تومان 📦امکانات:5طبقه و5 واحد ....

سه خوابه / طبقه پنجم

🏡کد:111 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۴۰ 🔴سال ساخت:۹۷ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۷میلیون و ۱۴۰هزار 🔴کل قیمت:۱میلیار...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:110 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۱۲ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۱ 🔴متری :۷میلیون و ۶۰۰هزار 🔴کل قیمت:۸۵۱میلیو...

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:103 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۶۵ 🔴سال ساخت:۹۰ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۱۲ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۶میلیون 🔴کل قیمت:۳۹۰میلیون 🔴وام:...

فروش: ویلایی 🔘کد:1796 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 174 💰قیمت کل: 2میلیارد ممیلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات:کوچه 6 متری .ب...