خرید املاک در جانبازان همدان

دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:522 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۲۷ 🔴سال ساخت:۹ق 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۱۳میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و ۶۵۰می...

دو خوابه / طبقه پنجم

🏡کد:521 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۳۶ 🔴سال ساخت:۹۸ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تومان 🔴کل قیمت:...

سه خوابه / طبقه پنجم

🏡کد:503 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۲۰ 🔴سال ساخت:۱۴۰۰ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۱۱میلیون ۵۰۰هزار تومان 🔴کل قیمت:...

طبقه سوم

🏡کد:502 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۲۰ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۱۱میلیون و ۲۰۰هزار 🔴کل قیمت:۱میلیا...

سه خوابه / طبقه دوم

🏡کد:500 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۳۰متر 🔴سال ساخت:۱۴۰۰ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۷ 🔴طبقه:۲الی۶ 🔴متری:۱۱میلیون و ۲۰۰هزار تومان...

یک خوابه / طبقه اول

🏡کد:499 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۵۳ متری 🔴سال ساخت:۱۴۰۰ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۷ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۱۲میلیون 🔴کل قیمت: ۶۳۶میلیون...

یک خوابه / طبقه اول

🏡کد:499 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۶۷ متری 🔴سال ساخت:۱۴۰۰ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۷ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۱۲میلیون 🔴کل قیمت:۸۰۰میلیون...

زمین های نیروی انتظامی نظام 18 یک خوابه / طبقه دوم
18متری سلحشور ده خوابه / طبقه ششم
دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:489 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۸۸ 🔴سال ساخت:۹۷ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۱۱میلیون.۷۰۰ 🔴کل قیمت:۱میلیارد.۲۹میلی...

سه خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:477 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۵۰ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۷ونیم 🔴چند واحد:۹ 🔴طبقه:۴تک واحد 🔴متری:۱۳میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیار...

جانبازان سلحشور نظام 13 دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه
سه خوابه / طبقه دوم

🏡کد:411 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۳۰ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۷ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۰و۵۰۰ 🔴کل قیمت:۱میلیاردو۳۶۰میلیون...

یک خوابه / طبقه اول

🏡کد:410 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۶۷ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۷ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۱۱میلیون 🔴کل قیمت:۷۳۷میلیون 🔴وام: 🔴...