خرید املاک در جانبازان همدان

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: زمین 🔘کد: 1573 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 160 💰قیمت کل: 1میلیارد و 120میلیون تومان 💵قیمت هر متر:7 میلیون تومان 📦...

🏡کد:1225 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:جانبازان 🔵متراژ:81 🔵زیربنا: 🔵متری:5میلیون و300هزار 🔵قیمت کل:430میلیون 🔵چندطبقه:2 🔵چند واحد: 🔵سال ساخت:92 🔵امکا...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4174 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 78 💰قیمت کل: 429 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 500 هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 15واح...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: اپارتمان 🔘کد4176 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 84 💰قیمت کل: 460 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 500 هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 12واحد...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4186 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 84 💰قیمت کل: 451 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و400 هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 12واح...

دو خوابه

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4200 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 120 💰قیمت کل: 624 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و 200 هزار تومان 📦امکانات: 6طبقه 6واحد...

🏡کد:740 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:جانبازان 🔵متراژ:175 🔵زیربنا: 🔵متری:6میلیون 🔵قیمت کل:1میلیاردو40میلیون 🔵چندطبقه:3 🔵چند واحد:8 🔵سال ساخت:85 🔵امکا...

🏡کد:733 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:جانبازان 🔵متراژ:81 🔵زیربنا: 🔵متری:5میلیون و300هزار 🔵قیمت کل:430میلیون 🔵چندطبقه:2 🔵چند واحد: 🔵سال ساخت:92 🔵امکان...

🏡کد:738 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:جانبازان 🔵متراژ:175 🔵زیربنا: 🔵متری:6میلیون 🔵قیمت کل:1میلیارد و40میلیون 🔵چندطبقه:1 🔵چند واحد:1 🔵سال ساخت:70 🔵امک...

دو خوابه

فروش: آپارتمان پیش فروش 🔘کد: 4071 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 118 💰قیمت کل: 613 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و200 هزار تومان 📦امکانات: 5ط...

یک خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4070 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 63 💰قیمت کل: 365 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 800هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 15واح...

بلوار جانبازان دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4067 📌منطقه: بلوار جانبازان 📏متراژ: 80 💰قیمت کل: 456 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 700 هزار تومان 📦امکانات: 5طبق...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:683 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:122 🔴متری:6میلیون 🔴قیمت کل:732میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:6 🔴طبقه:4 🔴سال ساخت:95 🔴امکانات...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4032 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 63 💰قیمت کل: 362 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 750 هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 6واح...

دو خوابه / طبقه پنجم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4029 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 105 💰قیمت کل: 598 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 700هزار تومان 📦امکانات: 6طبقه 6واح...