خرید املاک در جانبازان همدان

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:68 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۲۰ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۴ 🔴طبقه:3 🔴متری:۱۳میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۵۶۰میلیون...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:68 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۲۰ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۴ 🔴طبقه:2 🔴متری:۱۳میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۵۶۰میلیون...

دو خوابه / طبقه پنجم

🏡کد:54 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۸۲ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۱۲میلیون و ۵۰۰هزار 🔴کل قیمت:۱میلیاردو...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:46 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۸۰ 🔴سال ساخت:۹۶ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۷ 🔴چند واحد:۱۲ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۱۵میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۲۰۰میلیون...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:31 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۳۵ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۴میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۸۹۰میلیون...

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:14 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۷۰ 🔴سال ساخت:۹۶ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۴ 🔴طبقه:۲٫۳ 🔴متری:۱۳میلیون و ۵۰۰هزار 🔴کل قیمت:۹۵۸میلیو...

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:14 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۷۰ 🔴سال ساخت:۹۶ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۴ 🔴طبقه:۲٫۳ 🔴متری:۱۳میلیون و ۵۰۰هزار 🔴کل قیمت:۹۵۸میلیو...

طبقه پنجم

🏡کد:13 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۸۲ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۹۹ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۱۲میلیون و ۵۰۰هزار 🔴کل قیمت:۱میلیارد...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:11 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۷۵ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۱۰میلیون 🔴کل قیمت:۷۵۰میلیون 🔴وام:دارد...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:522 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۲۷ 🔴سال ساخت:۹ق 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۱۳میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و ۶۵۰می...

دو خوابه / طبقه پنجم

🏡کد:521 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۳۶ 🔴سال ساخت:۹۸ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تومان 🔴کل قیمت:...

سه خوابه / طبقه پنجم

🏡کد:503 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۲۰ 🔴سال ساخت:۱۴۰۰ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۱۱میلیون ۵۰۰هزار تومان 🔴کل قیمت:...

طبقه سوم

🏡کد:502 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۲۰ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۱۱میلیون و ۲۰۰هزار 🔴کل قیمت:۱میلیا...

سه خوابه / طبقه دوم

🏡کد:500 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۳۰متر 🔴سال ساخت:۱۴۰۰ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۷ 🔴طبقه:۲الی۶ 🔴متری:۱۱میلیون و ۲۰۰هزار تومان...

یک خوابه / طبقه اول

🏡کد:499 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۵۳ متری 🔴سال ساخت:۱۴۰۰ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۷ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۱۲میلیون 🔴کل قیمت: ۶۳۶میلیون...