خرید املاک در جانبازان همدان

دو خوابه

🏡کد:1143 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:جانبازان 🔵متراژ:۱۵۰ 🔵زیربنا:۹۴ 🔵چندطبقه:۲ 🔵موقعیت:شمالی 🔵برملک:۶/۵ 🔵متراژکوچه:۱۰ 🔵ارتفاع:۵ 🔵قابل سکونت:میباشد...

دو خوابه / طبقه سوم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5311 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 85 💰قیمت کل:722 میلیون 500تومان 💵قیمت...

یک خوابه / طبقه دوازدهم

🏡کد:103 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان.ابوذر 🔴متراژ:۶۵ 🔴سال ساخت:۹۰ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۲ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۱۲ 🔴متری:۶میلیون 🔴کل قیمت:۳۹۰میلیون...

دو خوابه / طبقه سوم

املاک کلبه مجلل 🏡کد:5109 🔴آپارتمان فروشی: جانبازان 🔴متراژ:۷۳ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:8میلیون 🔴کل قیمت:5...

دو خوابه / طبقه سوم

ملاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5311 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 85 💰قیمت کل:722 میلیون 500تومان 💵قیمت...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5297 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 78 💰قیمت کل: 650میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات:3طبقه و9 واحد .طبقه د...

یک خوابه / طبقه اول

🏡کد:153 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۶۰ 🔴سال ساخت:۹۸ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۲ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۹۳۰۰میلیون 🔴کل قیمت:۵۶۰ میلیون 🔴و...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:149 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۰۰ 🔴سال ساخت:۹۶ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۱ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۰میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد 🔴وام:۳۰م...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5275 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 67 💰قیمت کل: 540میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون وهزار تومان 📦امکانات:3طبقه و6 واحد .طبق...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5271 📌منطقه:جانبازان 📏متراژ: 95 💰قیمت کل: 905میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 9میلیون و500هزار تومان 📦امکانات:4طبقه و8 واحد ....

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:149 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۰۰ 🔴سال ساخت:۹۶ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۱ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۰میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد 🔴وام:۳۰م...

دو خوابه

🏡کد:144 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۸۳ 🔴سال ساخت:۹۰ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۱و۲و۳ 🔴متری:۱۱میلیون 🔴کل قیمت:۹۱۳میلیون 🔴وام...

یک خوابه / طبقه سوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5252 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 51 💰قیمت کل: 480میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 9میلیون و400هزار تومان 📦امکانات:3طبقه و6 واحد .ط...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5220 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 78/5 💰قیمت کل: 628میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون وهزار تومان 📦امکانات:5طبقه و15 واحد ....

دو خوابه / طبقه اول

فروش: اپارتمان 🔘کد:5262 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 120 💰قیمت کل:950 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون و912هزار تومان 📦امکانات:5طبقه و5 واحد ....