خرید املاک در جاده کیاسر ساری

فروش زمین با مجوز پمپ بنزین در جاده کیاسر 10.000 متر زمین پس از استعلام از اداره راه زمین باقی مانده 8.000 متر قیمت کل . 2.300 میلیارد قیمت زم...

دو خوابه

نما.سنگ جهت ملک : شمالی

چهار خوابه

نما : سنگ سند جهت ملک : شمالی کد 442

جاده کیاسر

سند قولنامه ای

جاده کیاسر

متراژ ۲۱۰۰ متر بافت مسکونی _ آب و برق و گاز جنب زمین سند قولنامه ای