دسترسی سریع به مناطق مهم همدان

خرید املاک در جاده فقیره همدان

۱۰۰متر زمین کوی فقیره اطراف ساخته شده عادی دهنه ی ۱۰

فروش باغ در بهترین نقطه فقیره 🎉 🔶 دوطرف دیوار کشی شده 1350 متر مربع 🔶 دارای چاه آب 🔶 همه همسایه ها برق دارن گاز هم نزدیک منطقه رسیده دارای بهتری...

جزع زمینهای کشین و ابرو

زمین اداری, تجاری, زراعی , باغی سه هکتار ٣٠ هزار متر دارای ٣٥٠٠ متر سالن مرغ داری آب چاه ٣ عدد برق ٣ فاز گاز ٣٠ متر فاصله تا اسفالت جزع...