خرید املاک در جاده فرح آباد ساری

فرح آباد
9
بلوار فرح آباد طبقه سوم
2
بلوار فرح آباد سه خوابه / طبقه اول
2
فرح آباد اول جاده پلاژ شهرک پگاه
جاده فرح آباد
جاده فرح آباد
4
کوچه امام رضای 44 (معصومی) دو خوابه
7
محدوده جاده پلاژ ساری روبروی پلاژ راه آهن دو خوابه
4
محدوده ساحل فرح آباد