خرید املاک در جاده سنتو مشهد

شهرک صنعتی طوس
محدوده چسبیده به بخش سید آباد چناران