خرید املاک در جاده سنتو مشهد

شهرک صنعتی طوس

11500زمین - 11000متر بنا اداری و سوله اماده به کار جهت کارخانه تولیدی با تمام مجوزات

محدوده چسبیده به بخش سید آباد چناران

سند ملکی آب شرب کاربری باغی ملک به زودی داخل بافت خواهد شد تغییر کاربری آب برق گاز تلفن تا کنار ملک

باغ ویلا لوکس محوطه سازی سند شش دانگ ملکی