خرید املاک در ساری

1
جاده دریا , جنب سوگلی
1
جاده دریا , پشت پارک بانوان
1
جاده دریا , فیروزکنده
1
جاده دریا , جاده دریا
1
جاده دریا , روبروی دانشگاه آزاد
1
جاده دریا , خیابان جاده دریا

باغ 15000 متری در جاده دریا ساری

کد آگهی 59658
جاده دریا
1

باغ 1000 متری در جاده دریا ساری

کد آگهی 57957
جاده دریا , بلوار فرح آباد

خانه 450 متری در جاده دریا ساری

کد آگهی 55046
جاده دریا
جاده دریا