خرید املاک در جاده آمل آمل

جاده آمل محمود اباد کلوده فاصله با جاده اصلی آمل محمود اباد ۵۰ متر دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه
یک خوابه
ورکاده
محدوده جاده قدیم آمل بابل دو خوابه
خیابان فجر34 یک خوابه