خرید املاک در جاده آمل آمل

1
جاده آمل محمود اباد کلوده فاصله با جاده اصلی آمل محمود اباد ۵۰ متر دو خوابه / طبقه دوم
2
دو خوابه
1
یک خوابه
ورکاده
1
خیابان فجر34 یک خوابه
1
محدوده جاده قدیم آمل بابل دو خوابه