خرید املاک در جاده آمل بابل آمل

1
طبقه اول
1
دو خوابه
1
محدوده درویش خیل دو خوابه