خرید املاک در تنگلته ساری

#فروش_زمین_با_ویو_جنگلی🌳🌳🌳 📌 با کمترین فاصله تا ساری 📌3000 متر 📌دارای آب,برق,گاز 📌تو بافت 🏡مناسب ساخت ویلا 🔍تنگه لته 📌کد آگهی :F26...

#فروش_زمین_با_ویو_جنگلی🌳🌳🌳 📌 با کمترین فاصله تا ساری 📌3000 متر 📌دارای آب,برق,گاز 📌تو بافت 🏡مناسب ساخت ویلا 🔍تنگه لته 📌کد آگهی :F26...

#فروش_زمین_با_ویو_جنگلی🌳🌳🌳 📌 با کمترین فاصله تا ساری 📌3000 متر 📌دارای آب,برق,گاز 📌تو بافت 🏡مناسب ساخت ویلا 🔍تنگه لته 📌کد آگهی :F26...