خرید املاک در تربت حیدریه

اکازیون

خانه 200 متری در شهرک ولیعصر تربت حیدریه

3 ماه قبل
دو خوابه

فروش ویلایی کد : 558 👌👌👌 بازسازی👇👇👇👇 شهرک ولیعصر فاز یک حاشیه رودکی 🏦. زمین : 200 متر 🏦. همکف : 130 متر 🏦...

اکازیون

خانه 250 متری در شهرک ولیعصر تربت حیدریه

3 ماه قبل
سه خوابه

فروش ویلایی کد : 504 👌👌👌 80 درصد بازسازی👇👇👇👇 شهرک ولیعصر فاز یک کوی بوستان 🏦. زمین : 250 متر 🏦. همکف : 125 م...

آپارتمان 450 متری در خیابان ابوذر تربت حیدریه

آگهی جدید
شش خوابه

نوع ملک :#اپارتمان آدرس:ابوذر متراژ زمین: متراژ بنا 450 تعداد خواب:2+2+2 سند:ملکی تعداد طبقات:3 تعداد کل واحدها: سن بنا: طبقه: 3 طبقه ب...

خانه 100 متری در خیابان جانبازان تربت حیدریه

آگهی جدید
یک خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس :جانبازان متراژ زمین : 100 متراژ بنا : 80 تعداد خواب: 1 سندقولنامه تعداد طبقات: 1 تعداد واحد : سن بنا: تازه س...

خانه 120 متری در میدان شهدا تربت حیدریه

آگهی جدید
خیابان رازی سه خوابه / طبقه اول

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس :رازی متراژ زمین : 120 متراژ بنا : 135 تعداد خواب 2 سند: ملکی تعداد طبقات: 1 تعداد واحد در طبقه: 0 سن بنا:...

خانه 300 متری در میدان امام تربت حیدریه

آگهی جدید
خیابان فردوسی شمالی دو خوابه

نوع ملک : #دوطبقه #فروش آدرس:فردوسی شمالی متراژ زمین :300 متراژ بنا :220 تعداد خواب:1+1 سند:ملکی تعداد طبقات: 2 تعداد واحد در طبقه: 0 سن...

خانه 100 متری در خیابان رسالت تربت حیدریه

3 هفته قبل
دو خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس :رسالت متراژ زمین : 100 متراژ بنا : 125 تعداد خواب 2 سند: وکالت تعداد طبقات: 1 تعداد واحد در طبقه: 0 سن بن...

خانه 140 متری در خیابان پردیس غربی تربت حیدریه

3 هفته قبل
دو خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس :پردیس غربی متراژ زمین : 140 متراژ بنا : 116 تعداد خواب 2 سند: وکالت تعداد طبقات: 1 تعداد واحد در طبقه: 0...

آپارتمان 75 متری در شهرک ولیعصر تربت حیدریه

3 هفته قبل
دو خوابه / طبقه پنجم

نوع ملک :# آپارتمان #فروش آدرس:شهرک ولیعصرمسکن مهرخیرین متراژ زمین: متراژ بنا :75 تعداد خواب:2 سند:وکالت تعداد طبقات:5 تعداد واحد در طبقه:...

خانه 150 متری در بلوار باهنر تربت حیدریه

3 هفته قبل
دو خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس :باهنر متراژ زمین : 150 متراژ بنا : 125 تعداد خواب 2 سند: وکالت تعداد طبقات: 1 تعداد واحد در طبقه: 0 سن بن...

باغ 1000 متری در خیابان سعدی تربت حیدریه

3 هفته قبل

نوع ملک : باغ ویلا آدرس: انتهای سعدی متراژ زمین : 1000 دهانه: متراژ کوچه:6 تعداد خواب: سند:وکالت تعداد طبقات: 0 تعداد واحد در طبقه: 0...

خانه 90 متری در بلوار باهنر تربت حیدریه

1 ماه قبل
یک خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس :باهنر متراژ زمین :90 متراژ بنا : 100 تعداد خواب: 1 سند: ملکی تعداد طبقات: 1 تعداد واحد در طبقه: 0 سن بنا...

آپارتمان 95 متری در خیابان گلچین تربت حیدریه

آگهی جدید
دو خوابه

نوع ملک :#اپارتمان آدرس:گلچین متراژ زمین: متراژ بنا :95 تعداد خواب:2 سند:ملکی تعداد طبقات:2 تعداد کل واحدها:2 سن بنا:4 طبقه: 2 کفپوش:...

آپارتمان 78 متری در شهرک ولیعصر تربت حیدریه

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه چهارم

نوع ملک :#اپارتمان آدرس:شهرک ولیعصرمسکن مهرترکا متراژ زمین: متراژ بنا :78 تعداد خواب:2 سند:وکالت تعداد طبقات:5 تعداد کل واحدها:2 سن بنا:...

آپارتمان 75 متری در شهرک ولیعصر تربت حیدریه

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه دوم

نوع ملک :#آپارتمان #طبقه دوم آدرس:شهرک ولیعصرمسکن مهر3 متراژ زمین: متراژ بنا :75 تعداد خواب:2 سند:وکالت تعداد طبقات:4 تعداد کل واحدها: سن...