خرید املاک در بین النهرین همدان

ویژه
یک خوابه / طبقه همکف

بین النهرین 78متر متراژ: 78 تعداد خواب: 1 سال ساخت: 1382 مبلغ فروش: 468,000,000 تومان سه طبقه هفت واحد طبقه همکف یک خواب پارکینگ...

ویژه
یک خوابه / طبقه اول

بین النهرین 45متر متراژ: 45 تعداد خواب: 1 سال ساخت: 1379 مبلغ فروش: 315,000,000 تومان خصوصیات: چهار طبقه دوازده واحد طبقه اول یکخواب...

ویژه

بین النهرین 69متر اداری متراژ: 69 تعداد خواب: 1 سال ساخت: 1393 مبلغ فروش: 830,000,000 تومان خصوصیات: اداری سند مسکونی

ویژه

بین النهرین270متر متراژ: 270 مبلغ فروش: 1,800,000,000 تومان خصوصیات: زمین بن بست 4 متری اختصاصی

ویژه

خیابان بین النهرین 27 متر تجاری متراژ: 27 تعداد خواب: 1 سال ساخت: 1111 مبلغ فروش: 1,750,000,000 تومان خصوصیات: ملکیت 4متر دهنه 4متر...

ویژه

بین النهرین12متر تجاری متراژ: 12 تعداد خواب: 1 سال ساخت: 1111 مبلغ فروش: 1,000,000,000 تومان خصوصیات: سرقفلی 3متر ارتفاع 3متر دهنه

ویژه

بین النهرین52متر تجاری متراژ: 52 تعداد خواب: 1 سال ساخت: 1111 مبلغ فروش: 1,300,000,000 تومان خصوصیات: سرقفلی 35متر همکف 35متر بالکن...

ویژه
دو خوابه

بین النهرین 120 متری متراژ: 120 تعداد خواب: 2 سال ساخت: 1380 مبلغ فروش: 1,600,000,000 تومان خصوصیات: فروش یک باب خانه کلنگی واقع در بین ال...

ویژه

بین النهرین 120 متری فروش یک باب خانه کلنگی واقع در بین النهرین متراژ: 120 متر جنوبی

بین‌النهرین دو خوابه / طبقه سوم
بین‌النهرین

35متر کف 35متر تراس 4.5متر دهنه 3متر ارتفاع کف 3متر ارتفاع تراس

بین‌النهرین

سه متر بر سه متر ارتفاع

سه خوابه / طبقه اول

بین النهرین 127متر متراژ: 127 تعداد خواب: 3 سال ساخت: 1392 مبلغ فروش: 880,000,000 تومان خصوصیات: پارکینگ انباری آسانسور تراس کابینت اتاق م...

عزیزیان دو خوابه / طبقه سوم

خیابان عزیزیان108 متر متراژ: 108 تعداد خواب: 2 سال ساخت: 99 مبلغ فروش: 864,000,000 تومان خصوصیات: پارکینگ انباری آسانسور تراس واحد بصورت خش...

دو خوابه / طبقه سوم

بین النهرین78 متر متراژ: 78 تعداد خواب: 2 سال ساخت: 1384 مبلغ فروش: 468,000,000 تومان خصوصیات: انباری کابینت سه طبقه دوازده واحد طبقه سوم د...