خرید املاک در بوران آمل

روستای بوران ۱۱۷متر زمین چسبیده به بافت مسکونی کلیه انشعابات در نزدیکی ملک دارای موقعیت عالی قیمت متری ۶۰۰ تومان