خرید املاک در بهدشت ساری

1

فروش ویلا 280 متری در بهدشت ساری

کد آگهی 70710
سه خوابه
1

فروش خانه 240 متری در بهدشت ساری

کد آگهی 70706
دو خوابه
1

فروش ویلا 310 متری در بهدشت ساری

کد آگهی 70689
سه خوابه
1

فروش ویلا 300 متری در بهدشت ساری

کد آگهی 70683
چهار خوابه
1

فروش ویلا 300 متری در بهدشت ساری

کد آگهی 70682
سه خوابه
1

فروش ویلا 280 متری در بهدشت ساری

کد آگهی 70540
سه خوابه
1

فروش ویلا 280 متری در بهدشت ساری

کد آگهی 70532
چهار خوابه
1

فروش خانه 270 متری در بهدشت ساری

کد آگهی 64916
دو خوابه
1

فروش ویلا 220 متری در بهدشت ساری

کد آگهی 34460
سه خوابه