خرید املاک در بندرعباس

پیامبر اعظم سایت درخت سبز فاز 2 دو خوابه / طبقه چهارم
انتهای خیابان دانشگاه روبروی نظام مهندسی طبقه همکف
سه راه جهان بار به سمت اسکله

۳۴۵۰۰متر برخیابان امیراباد و پاسدارن ۹۵ ملیارد بازدید فقط به شرط استعلام بانکی حساب خریدار

به سمت اسکله نبش بلوار امیراباد و پاسداران

بامجوز شهرداری به تجاری ومسکونی