خرید املاک در بلوار گلشهر گرگان

دو خوابه / طبقه پنجم

📌 کد ملک : fa423 🛣 گلشهر -لادن 🏡 ۱۲۴ متر مربع / ۲خواب 🔸 سرامیک 🔹 پارکینگ -انباری 🔸 آسانسور 🔹موقعیت عالی ⚜️ طبقه پنجم ⚜️ ۶ طبقه - ۱۲...

مکانکد ۶۱۰۶ مکان گلستان , گرگان , گلشهر مکان آپارتمان مکان فروش مکان ۶۸ متر مربع قیمت قیمت کل : ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۱۲,۰۵۹,۰۰۰ تومان

مکانکد ۶۱۰۷ مکان گلستان , گرگان , گلشهر مکان آپارتمان مکان فروش مکان ۱۱۷ متر مربع قیمت قیمت کل : ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۱۱,۹۶۶,۰۰۰ تومان

سه خوابه

📌 کد ملک : fa412 🛣 گلشهر -گل آرا 🏡 ۱۵۰ متر مربع /۳ خواب ⚜️ طبقه دوم ⚜️ ۴ طبقه ۴ واحدی ⚜️ کابینت هایگلس ⚜️ شیرآلات نصب ⚜️ نوساز 💰 قیمت...

مکانکد ۲۴۲۱ مکان گلستان , گرگان , گلشهر مکان آپارتمان مکان پیش فروش مکان ۱۰۰ متر مربع قیمت قیمت کل : ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ توم...

کد ۶۱۰۶ مکان گلستان , گرگان , گلشهر مکان آپارتمان مکان فروش مکان ۶۸ متر مربع قیمت قیمت کل : ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۱۲,۰۵۹,۰۰۰ تومان

مکانکد ۶۱۰۷ مکان گلستان , گرگان , گلشهر مکان آپارتمان مکان فروش مکان ۱۱۷ متر مربع قیمت قیمت کل : ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۱۱,۹۶۶,۰۰۰ تومان

مکانکد ۶۰۵۱ مکان گلستان , گرگان , گلشهر مکان آپارتمان مکان فروش مکان ۱۲۰ متر مربع قیمت قیمت کل : ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مکانکد ۱۰۴۹ مکان گلستان , گرگان , گلشهر مکان آپارتمان مکان فروش مکان ۱۰۰ متر مربع قیمت قیمت کل : ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مکانکد ۶۰۳۹ مکان گلستان , گرگان , گلشهر مکان آپارتمان مکان پیش فروش مکان ۱۴۵ متر مربع قیمت قیمت کل : ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ توم...

مکانکد ۶۰۴۰ مکان گلستان , گرگان , گلشهر مکان آپارتمان مکان پیش فروش مکان ۲۴۰ متر مربع قیمت قیمت کل : ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ توم...

مکانکد ۶۰۴۳ مکان گلستان , گرگان , گلشهر مکان آپارتمان مکان پیش فروش مکان ۱۲۰ متر مربع قیمت قیمت کل : ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ توم...

مکانکد ۶۰۵۱ مکان گلستان , گرگان , گلشهر مکان آپارتمان مکان فروش مکان ۱۲۰ متر مربع قیمت قیمت کل : ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دو خوابه / طبقه چهارم

📌 کد ملک : fa404 🛣 گلشهر 🏡 ۱۲۰ متر مربع /۲ خواب 🔸 سرامیک 🔹 پارکینگ-انباری 🔸 آسانسور ⚜️ طبقه ۴ ⚜️ ۵ طبقه - ۱۰ واحدی ⚜️ موقعیت عالی...

دو خوابه / طبقه چهارم

📌 کد ملک : fa403 🛣 گلشهر 🏡 ۹۲ متر مربع /۲ خواب 🔸 سرامیک 🔹 پارکینگ-انباری 🔸 آسانسور ⚜️ طبقه ۴ ⚜️ ۴ طبقه - ۱۲ واحدی ⚜️ موقعیت عالی...