خرید املاک در بلوار پاسداران ساری

کوچه یوسفی پشت هنرستان خیرمقدم
دو خوابه / طبقه چهارم
طبقه چهارم
طبقه اول
سه خوابه / طبقه چهارم
چهار خوابه
پشت هنرستان
دو خوابه
سه خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه
محدوده بیمارستان نیمه شعبان
دو خوابه