خرید املاک در بلوار لادن مشهد

فروش ویلایی ۲۶۳ متری مشهد - لادن۶ کد ملک : ۱۹۸۱۱۷ مبلغ فروش : ۷/۵ میلیارد تومان

فروش آپارتمان ۶۸ متری مشهد - لادن۳۷- گلدیس۱۱ کد ملک : ۱۹۷۶۴۷ مبلغ فروش : ۷۷۰ میلیون تومان

فروش ویلایی ۳۸۰ متری مشهد - لادن۱۴-قطعه۴ کد ملک : ۱۹۷۵۰۰ مبلغ فروش : ۱۲/۷ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۵۰ متری مشهد - لادن۱۲ کد ملک : ۱۹۷۲۲۹ مبلغ فروش : ۸/۹ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۰۰ متری مشهد - لادن۲۵- گلدیس۱۶/۴ کد ملک : ۱۹۶۸۳۰ مبلغ فروش : ۴/۵ میلیارد تومان

فروش آپارتمان ۵۳ متری مشهد - لادن۴۸ کد ملک : ۱۹۶۸۱۶ مبلغ فروش : ۴۷۰ میلیون تومان

فروش آپارتمان ۱۲۰ متری مشهد - بین لادن۲و۴ کد ملک : ۱۹۶۸۲۸ مبلغ فروش : ۴/۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۴۰ متری مشهد - لادن۳۵- گلدیس۱۶/۸ کد ملک : ۱۹۵۴۸۰

فروش ویلایی ۳۸۰ متری مشهد - لادن ۲۱ -جنب ساختمان کندوان کد ملک : ۱۹۳۶۲۲ مبلغ فروش : ۴/۶ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۳۸۰ متری مشهد - لادن ۲۱ -جنب ساختمان کندوان کد ملک : ۱۹۳۶۲۲ مبلغ فروش : ۴/۶ میلیارد تومان

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری مشهد - لادن۱۵ کد ملک : ۱۹۳۲۰۶ مبلغ فروش : ۲ میلیارد تومان

فروش آپارتمان ۷۳ متری مشهد - لادن۲۵ کد ملک : ۱۹۳۲۲۲ مبلغ فروش : ۱/۰۸ میلیارد تومان

فروش آپارتمان ۷۵ متری مشهد - لادن۱۹ کد ملک : ۱۹۳۰۸۳

فروش ویلایی ۲۰۲ متری مشهد - لادن۴۴ کد ملک : ۱۹۲۸۷۸ مبلغ فروش : ۳ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۱۰۰ متری مشهد - لادن۲۳ کد ملک : ۱۹۲۹۱۶ مبلغ فروش : ۱/۹ میلیارد تومان