خرید املاک در بلوار ساحلی بابل

?زمین فروشی: ◼️مساحت262متر ◼️گذر 10متری .بر ان 20متر ◼️سند:ملک ?قیمت:متری4میلیون و 500هزارتومان قیمت کل1میلیاردو179میلیون تومان (احتمال تخفیف وجو...